Jsem prostým venkovským lékařem, který se snaží řešit problémy svých pacientů všemi způsoby, které si během své lékařské praxe osvojil a zkušenostmi, které během pětadvacetileté praxe nabyl.
Základním oborem jsem internistou (odborníkem na choroby vnitřní) a mnoho let jsem současně pracoval jako rehabilitační lékař.
Již během studií jsem dospěl k názoru, že není vše tak, jak se praví v učebnicích a jsou případy, se kterými si ani moderní medicína neví rady.
Medicína vždy byla a je mým velkým koníčkem a “neřešitelné případy” mi byly velkou výzvou. Mé zaměření bylo do jisté míry ovlivněno úmrtím blízkých příbuzných během studijních let na neléčitelné nemoci.
Po promoci jsem tak, jak asi každý mladý lékař, chtěl vykonávat adrenalinové zaměstnání a zachránit co nejvíce lidí. Osud rozhodl však jinak a já musel nastoupit na LDN oddělení. Dlouho jsem přemýšlel nad tím, jak mohu být svým dlouhodobě nemocným a dožívajícím pacientům nápomocen.
Po devadesátém roce se objevovala netradiční školení pro lékaře i nelékaře a tak jsem absolvoval studium homeopatie (v tu dobu garantované lékařskou komorou), kurz hypnoterapie a začal jsem intenzivněji studovat výživu. Ve volném čase jsem studoval literaturu o bylinkách, různých druzích diet a složení stravy.
Svůj “adrenalinový deficit” jsem kompenzoval službami u záchranné služby.
Nový rozhled se mi otevřel v rámci oboru rehabilitačního lékařství, kam jsem byl z personálních důvodů přeřazen. Okamžitě jsem byl uchvácen komplexním přístupem oboru a propojením znalostí východní medicíny s technickými vymoženostmi západní medicíny. Sám jsem studoval akupresuru i akupunkturu. Účastnil jsem se kurzů reflexologie a složil zkoušky a manuální medicíny. Mojí zálibou se stala světloléčba a nově se prosazující laseroterapie i působení magnetického pole na živý organizmus. V rámci oboru jsem spolupracoval a nadále spolupracuji s mnoha vrcholovými sportovci.

Spolupráce se sportovci mě přiměla k dalšímu kroku. Od roku 1993 jsem začal pracovat s potravinovými doplňky a léčebnou kosmetikou, které jsem nejdříve studoval, zkoušel v praxi a později jsem předával své znalosti a zkušenosti formou přednášek. Jako externí konzultant jsem pracoval pro společnost VITALAND a od roku 1998 jsem členem profesionálního lékařského poradního sboru společnosti FOREVER LIVING PRODUCTS.
Abych získal komplexnější pohled na vnitřní fungování organismu a cílené doplňování chybějících prvků v těle, začal jsem spolupracovat s dr.Orlíkem a biochemiky z polské laboratoře BIOMOL. Absolvoval jsem veškerá jejich školení. Novým způsobem jsem začal vnímat prevenci a preventivní medicínu.
Protože se v rámci tohoto oboru používají k vyšetření vlasy, zajímaly mne i poruchy jejich růstu, kvality a problémy předčasného vypadávání. Absolvoval jsem trichologický kurz v San Marinu a společně s tricholožkou Alenou Šamanovou jsem vytvořil obor “Komplexní vlasová diagnostika“. (Tímto bych rád vzdal čest památce předčasně zesnulé kolegyně.)

Dlouhá léta jsem spolupracoval s prezidiem Českomoravského svazu léčitelů panem Jaroslavem Švendou a bylinkářem Mgr.Pokorným (čest jejich památce).
Mnohému jsem se naučil od paní docentky Jandové, absolvoval jsem školení Computerové kinesiologie pod vedením ing.Otakara Morávka.
Společně jsme se pak snažili vytvářet koncepci “preventivní medicíny” a programově spolupracovat s Centry zdraví v Pardubicích, v Kyjově a v Praze.
V rámci této spolupráce mne oslovila možnost distribuce speciálních dřevěných masážních strojků navržených ing.Morávkem. Potěšením mi pak byla možnost prodeje přístrojů pro pulzní magnetoterapii a lokální zastoupení firmy Magenta s.r.o., MUDr.Václava Cikánka a skvělého léčitele Břetislava Čtvrtka.
Skvělých lidí, které jsem v životě potkal, bylo skutečně mnoho, proto si je nedovolím všechny uvádět, ale od každého jsem se něčemu novému přiučil.
Rád se ještě budu učit mně neznámým věcem, ale také rád bych své zkušenosti předával mladším kolegům a všem, kteří by o ně jevili zájem.