Vyšetření stopových prvků ve vlasech

Analýza koncentrací stopových prvků ve vlasech je nejlepší metodou k hodnocení minerálního stavu organismu. Vlasy například byly vybrány Světovou zdravotnickou organizací a Agenturou ochrany prostředí k hodnocení vlivu toxických kovů na organizmus.

Stopové prvky se do vlasů ukládají ve formě tzv. chalátů. To způsobuje, že teprve dlouhodobé změny v koncentraci prvků a organizmu se odrážejí v jejich hodnotě ve vlasech a že koncentrace stopových prvků ve vlasech je asi 50x vyšší než v krvi a moči.
Pokud nedoplňujeme určitý vitamín nebo stopový prvek v dostatečném množství, dochází k rozvoji onemocnění v pěti stupních:

Vstupní fáze
Vyčerpávají se zásoby ve tkáních ještě v rámci normálních hodnot
Biochemická fáze
Počínající nedostatek se již dá prokázat v určitých tkáních. Z těch, které jsou k dispozici pro vyšetření, jsou například nehty a vlasy.
Fyziologická fáze
Člověk se necítí zdravý, nejsou však ještě klinické známky nemoci.
Klinická fáze
Objevují se již klinické příznaky, které lékař může diagnostikovat.
Anatomická fáze
Objevují se již zřetelné projevy na jednotlivých orgánech.

Z krve se daří diagnostikovat nedostatky prvků či vitamínů obvykle až v klinické fázi. Organismus totiž dělá všechno proto, aby v krvi udržoval normální hladinu prvků. Bere je tedy odevšad – z různých tkání a orgánů, jen aby tuto normální hladinu udržel. Krev je proto posledním místem, kde bychom měli hledat nedostatek minerálů.

Nedostatečné množství stopových prvků v organismu se dá ve vlasech prokázat již v biochemické fázi, tzn. v době, kdy se člověk ještě cítí zcela zdráv.

Analýzou prvků ve vlasech nezískáváme znalosti o chorobách, ale znalosti biochemických tendencí, ze kterých můžeme usuzovat:

  • na možné souvislosti určitého onemocnění s nalezeným nedostatkem některého nebo některých prvků
  • na existenci zvýšeného rizika objevení se některých onemocnění
  • na potencionálně škodlivý vliv toxických prvků na metabolizmus vyšetřované osoby

Díky suplementaci (doplňování naší stravy potravními doplňky) můžeme srovnat nedostatky jednotlivých prvků, upravit poruchy rovnováhy poměrů různých prvků i biochemické tendence tak, aby k rozvoji onemocnění nedošlo.

Kdo by měl být vyšetřovanou osobou?

Zdravý člověk, který si uvědomuje, že jeho stravovací návyky, denní režim a antistresová opatření nejsou ideální, který ví, že se dá odkrýt nedostatek minerálů a vitamínů již v biochemické fázi a že pomocí cíleného užívání potravinových doplňků s minerály a vitamíny může své zdraví a kondici zlepšovat a udržet v dobrém stavu.

Člověk ve fyziologické fázi, tj. člověk, který se necítí zdravotně v pořádku, ale jeho ošetřující lékař mu nemůže dát vysvětlující odpověď. Vyšetření stopových prvků ve vlasech může odkrýt počínající onemocnění nebo tendence k rozvoji některých chorobných stavů. Cíleným doplňováním vitamínů a minerálů může minerální metabolizmus vyrovnat a nemusí dojít k rozvinutí nemoci.

Chronicky nemocný člověk, kterému cílené podávání potravinových doplňků s přírodními vitamíny a minerály a úprava diety mohou zlepšit jeho zdravotní stav i tam, kde farmakologická léčba již stav nezlepšuje.

Vrcholový sportovec, jehož nadprůměrně zatížený organizmus ztrácí při sportovních aktivitách nadměrné množství vody, vitamínů a minerálů. Jedině analýzou prvků ve vlasech můžeme u sportovců kontrolovat cílenou suplementaci potravinovými doplňky a přesně korigovat rovnováhu poměrů různých prvků.